Hae meille yläkoulu

Hae meille 7. luokalle

 

 

Peruskouluun otetaan oppilaita lähikouluperiaatteen mukaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta (Pihlajamäki, Viikinmäki, Pihlajisto, Viikki). Lisäksi peruskoulun kuvataidepainotettuun opetukseen tai suomi-englanti-linjalle voi hakea vapaasti kuka tahansa. Kumpaankin painotettuun aineeseen muodostetaan yksi ryhmä, jonka koko vaihtelee vuosittain.

 

Hakeminen yleisopetukseen

 

 

Ensisijaisesti yleisopetuksen valitaan oman oppilaaksiottoalueen ja erityisluokkapäätöksen saaneet oppilaat. Toissijaisen oppilaaksiottopäätöksen tekee koulu tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti.

 

 

Hakeminen painotettuun opetukseen

 

 

Helsinkiläinen: palauta oppilastietokortti oman alakoulusi luokanopettajalle 15.1.2020 mennessä. Saat esitäytetyn oppilastietolomakkeen omasta koulustasi. Koulut lähettävät oppilastietokortit meidän kouluumme.

 

Ulkopaikkakuntalainen: täytä ulkopaikkakuntalaisen ilmoittautumislomake ja toimita se Helsingin Uuden yhteiskoulun kansliaan 15.1. mennessä.

ulkopaikkakuntalaisen ilmoittautumislomake soveltuvuuskokeeseen

 

Jos haet kouluumme suomi-englanti-luokalle tai kuvataidepainotukseen, sinun tulee lisäksi osallistua soveltuvuuskokeeseen. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta saat omalta luokanopettajaltasi.

 

Suomi-englanti-kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe

 

 

Englanti: Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan valmiudet suullisen kielitaidon käyttämiseen. Koe perustuu pääosiltaan perusopetuksen A-kielen oppimäärän kielioppiainekseen ja sanastoon, mutta ylittää suullisen kielitaidon osalta perusvaatimukset. Kokeen ensimmäinen osa mittaa engalnnin kielen taitoa, ja toinen osa on suomen kielen koe.

 

 

Suomi-englanti-kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe järjestetään ke 29.1.2020 klo 9.00 alkaen. 

 

 

 

Lue lisää:  Suomi-englanti -kaksikielinen opetus

 

 

Kuvataidepainotteisen opetuksen soveltuvuuskoe

 

 

Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan kuvallisen ilmaisu- ja lukutaidon valmiudet tavallista vaativampaan kuvataiteen opiskeluun. Kokeeseen ei tarvitse ottaa mukaan mitään välineitä.

 

 

Kuvataiteen pääsykoe järjestetään pe 31.1.2020 klo 13.00 - 15.00.

 

 

Matkakortit 

 

 

Oppilaalle voidaan myöntää koulumatka-avustuksena HSL: n lippu oman oppilaaksiottoalueen kouluun, mikäli koulumatka on vähintään 3 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatka mitataan HSL:n kevyen liikenteen reittioppaasta ja koulumatkalla tarkoitetaan lyhyintä jalankulkijoiden käytössä olevaa reittiä koulun piha-alueen rajalta oppilaan kodin piha-alueen rajalle. Painotettuun opetukseen valituilla oppilailla on oikeus koulun matkakorttiin oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, mikäli matkan pituus täyttyy. Matkakorttianomus toimitetaan koulun kansliaan heti koulupaikan varmistuttua.

 

Peruskoulun matkakorttihakemus